Goizeko gela / Aula matinal

Ikastetxeko Gurasoen Elkarteak (AMPA), 2011-12 ikasturteaz geroztik, goizeko ikasgela edo Goizeko Gela zerbitzua antolatzen du, nahi duten familien eskura, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 09:00etara. Zerbitzu hau erabiltzen duten familiek ordaintzen dute osorik, eta hilean 40 euro edo urtean 320 euro balio du. Zerbitzua APParen bidez ordaintzen da.

Zerbitzu honen helburua honako hau da, familia-bizimodua eta lan-bizimodua ahalbideratzea eta erraztea.

 Horretaz gain, umeen harreman egokiak (berdinak ez diren edadekoenak), bizikidetza eta gizarteratzea lantzea da helburua, baita zaintzea ere.

Haur Hezkuntzako gimnasioan bertan da gela eta sarrera ere hortik.

Musikaren, jolas librearen eta beste ekintza batzuen bidez dago antolaturik (esate baterako, marrazkien, ipuinen, eraikuntzen, puzzleen eta dominoaren bidez).

Aldaketa Soziala  heziketa elkartea dela medio, Zuriñe Barbara da Goizeko Gelaren arduraduna, eta berak eramaten ditu 9:00etan umeak andereñoengana. Baita, hala behar izanez gero, Lehen Hezkuntzaren zentrora ere.

* Covid19ak sortutako egoera dela eta, 2020an plaza erabilgarriak mugatuak dira eta taldea egonkorra da ikasturte osoan; beraz, ezin da noizbehinka edo egun solteetan erabili zerbitzua.

La Asociación de madres y padres (AMPA) del centro, desde el 2011-12, vine organizando a disposición de las familias que lo deseen, el servicio de Aula Matinal ó Goizeko Gela, con horario flexible de 8.00h a 9:00h, de lunes a viernes. Este servicio, pagado íntegramente por las familias que lo utilizan, tiene un coste mensual de 40 euros o anual de 320 euros que se abona a través de la APP.

El fin de este servicio es facilitar a las familias la conciliación de la vida familiar y laboral.

 En ella se trata de fomentar la buena relación de los alumn@s (de edades diversas), su convivencia y socialización.

La entrada y estancia se lleva a cabo en el gimnasio de Infantil, la cual viene animada por medio de música, juego libre y otras actividades como dibujos-pintar, cuentos, construcciones, puzzles, dominós, etc

Es por medio de la Asociación educativa “Aldaketa Soziala” quien Zuriñe Barbara se responsabiliza de este Aula Matinal. A las 9:00h se encarga también de llevar a los niñ@s con sus andereños correspondientes; así como de llevar al Centro de Primaria si fuese necesario.

*Debido a la situación generada por el COVID19, durante el año 2020 las plazas disponibles son limitadas y el grupo es estable durante todo el curso, por tanto, no se permite el uso ocasional o por días sueltos del servicio.