Eskola kontseilua / Consejo escolar

Eskola Kontseilua, Eskola komunitatekideek zentruaren gobernuan parte hartzeko organua da. Eskola bizitzan eragina duten erabakiak atxekituta ditu, eta esan daiteke, funtzionamenduaren arduraduna dela. Hau da, eskola kontseilua zentruko autonomian eta funtzionamenduan erantzukizuna daukana da.

Egungo eskola kontseiluak hurrengo guraso, irakakasleak eta irakasle ez diren langile eta udaletxeko arduradunak osatzen du:


Es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno del centro. Tiene atribuidas las decisiones fundamentales que afectan a la vida escolar siendo el responsable último en el ámbito de la autonomía del centro y del funcionamiento de éste.

Hoy en día el O.M.R. esta compuesto por profesores/as, padres-madres, trabajadores no docentes y responsable del ayuntamiento.

ZUZENDARIA / DIRECTORA: ITZIAR SANTAMARIA.


IKASKETA BURUA / JEFA DE ESTUDIOS: IRATXE ORDUÑA.


IDAZKARIA/ SECRETARIOA: JUGATX NAVAS.


GURASOAK / FAMILIAS:

 1. INMA MARUGAN RODRÍGUEZ.

 2. NAGORE EGUZKITZA MESTRAITUA.

 3. SANDRA GARCÍA MEZQUITA .

 4. BEATRIZ FERNÁNDEZ PUENTE.

 5. XURDANA IMATZ LARROCEA.

 6. PATRICIA SOL DIRUBE.

 7. RAFAEL MORILLO MARCOS.

 8. CAROLINA GUSTAVINO MONSALVO.

 9. MAITE ZARRAGA DOSOUTO.

 10. IRATXE MARTÍNEZ GOMEZ.

 11. ARANTZA URRAKA PÉREZ.

 12. EUGENIA DE MADRAZO ABAD.

 13. CARLA LUNA IÑIGUEZ.

 14. JIMENA DE LA CÁMARA.

 15. BEGOÑA PÉREZ.

IRAKASLEAK / PROFESORADO:

 1. NOEMI SANCHEZ QUINTERO.

 2. JUGATX NAVAS RAPADO.

 3. BEGO AJURIA BEITIA.

 4. MIREN AINTZANE DIEZ ROJO.

 5. DAVID SAENZ BARRERA.

 6. MARIA AIDA VILLADA SOTO.

 7. MARIA BEGOÑA SANZ DEL RIO.

 8. GLENDA DE PEDRO IBAÑEZ.

 9. ANDONI ALDEKOETXEA ARAKISTAIN.

 10. MARIA BEGOÑA GARCIA VARELA.


UDALETXEKO ORDEZKARIA / REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO:

XABIER ZALDUNBIDE.


ZERBITZU ADM. ORDEZKARIA / REPRESENTANTE DE SERVICIOS

ANDER IRIZAR.


ESKOLA KONTSEILUKO KOMISIOAK / COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR:

 • Iraunkorra / Permanente.

 • Elkarbizitza- Hezkidetza / Convivencia - Coeducación.

 • Ekonomikoa / Económica.

 • Jantokia / Comedor.

 • Lanak / Obras.

BESTE KOMISIO BATZUK / OTRAS COMISIONES:

 • Pegagogika / Pedagógica.

 • Hizkuntza / Lingüística.

 • Elkarbizitzarako behatokia / Observatorio para la convivencia.