Instalazioak eta errekurtsoak / Instalaciones y recursos

Gimnasioa / Gimnasio

Informatika gela / Aula de informática

Jantokia / Comedor

Liburutegia / Biblioteca

Liburutegia / Biblioteca

Polikiroldegia / Polideportivo

Zurbaran

Zurbarango eskola mola!