Eskola asegurua / Seguro escolar

Eskolako guraso-elkarteak kudeatzen du Ikaslarinek kudeatzen duen eskola-aseguruaren urteko kontratazioa. Zerbitzu horrek 12 euroko kostua du urtean pertsonako (15.60 euro ez bazkide), eta Guraso Elkartearen APParen bidez kontratatzen da.

La AMPA de la escuela gestiona la contratación anual del seguro escolar gestionado por Ikaslarin. Este servicio tiene un costo anual de 12 euros por persona (15.60 euros no socios) y se contrata a traves de la APP de la AMPA.